Być tłumaczem przysięgłym

By zostać tłumaczem przysięgłym trzeba przejść odpowiednią edukację. Szczegółowo jest ona uregulowana w ustawie z dnia 27 stycznia 2005 roku, która jest dokumentem o zawodzie tłumacza przysięgłego.

By uzyskać odpowiednie kwalifikacje oraz tytuł, należy przejść przez obowiązkowy egzamin. Jego zdawanie jest oczywiście poprzedzone kilkuletnią nauką, podczas którego dana osoba uczona jest właściwych umiejętności oraz szlifuje swój warsztat, by być profesjonalna jako tłumacz. Po ukończeniu odpowiednich studiów (najczęściej filologii) składa się wniosek o przystąpienie egzaminu.

Tłumaczem przysięgłym może być każda osoba fizyczna, pod warunkiem, że posiada obywatelstwo polskie (bądź obywatelstwo jednego z państw przynależących do Unii Europejskiej), jest osobą niekaraną oraz ukończy studia.

Po zdaniu egzaminu pozostaje nam już tylko cieszyć się z sukcesu, zabierając się za tłumaczenia, które będą nam zlecane. Możemy albo założyć w tym celu własną działalność bądź znaleźć zatrudnienie w jednym z wyspecjalizowanych biur tłumaczeń.Copyright © LepszeTlumaczenia.pl. tel. (016) 733-21-09, email: [email protected]. Po prostu tłumaczymy lepiej !