Kto może być tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły jest starannie wykształconą osobą, która ma prawo nie tylko do wykonywania tłumaczeń, ale również do ich poświadczania. Oczywiście droga do zdobycia tytułu tłumacza przysięgłego jest dość długa i niekiedy skomplikowana, jak się jednak okazuje, jest to wciąż jeden z lepszych zawodów.
Tłumaczem przysięgłym może zostać w zasadzie każda osoba fizyczna, pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, jest osobą niekaraną i zda wszystkie egzaminy uprawniające do wykonywania tego zawodu. W naszym kraju zawód ten jest regulowany ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Aby móc dokonywać tłumaczeń, zarówno pisemnych oraz ustnych, konieczne jest zdobycie określonego tytułu. Tylko wówczas tłumaczenia będą mogły być podpisywane przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie wskazówki związane z samym egzaminem można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego. W przypadku jego niezdania można do niego przystąpić ponownie.Copyright © LepszeTlumaczenia.pl. tel. (016) 733-21-09, email: [email protected]. Po prostu tłumaczymy lepiej !