Metodologia


Poniższa metodologia ma na celu przybliżenie Państwu przebiegu procesu zlecania tłumaczenia, oraz metody wyceny tekstów stosowanej przez nasze Biuro. Poczyniliśmy starania, aby zarówno sam proces zlecania tłumaczenia jak i przebieg jego wyceny uczynić maksymalnie przejrzystym. Poniżej znajdują się również dokumenty do pobrania – formularz zlecenia tłumaczenia, oświadczenie o przestrzeganiu poufności (dla tłumacza), oraz zasady gwarancji tłumaczeń. Dokumenty można pobrać zarówno w formacie doc jak i pdf.

Jak przebiega zlecenie translacji:

  1. Po skontaktowaniu się w wybrany przez Państwa sposób z naszym Biurem, poprosimy o przesłanie tekstów do wyceny. Teksty najlepiej przesłać bezpośrednio na adres email naszego biura, lub też od razu skorzystać z formularza w zakładce 'wycena’. Można też dostarczyć je w uzgodniony osobno sposób.
  2. Po otrzymaniu tekstów przeprowadzamy szybką wycenę określając cenę końcową tłumaczenia, oraz podając szacunkowy termin ukończenia translacji. W wypadku tłumaczeń pilnych, bądź potrzebnych na określony dzień, prosimy o informację z strony Klienta.
  3. Wycenę przesyłamy wraz z formularzem zamówienia w wersji doc/pdf. W formularzu zamówienia znajdują się informacje o linii tłumaczenia, ilości znaków w tekście przeznaczonym do tłumaczenia, jego cenie oraz terminie realizacji.
  4. Klient zleca tłumaczenie podpisując formularz zamówienia, można odesłać do do nas drogą elektroniczną (w formie pdf via email) bądź faksem. Przesłanie podpisanego formularza jest równoznaczne z zleceniem tłumaczenia.

Jak wyceniamy tekst do tłumaczenia:

  1. Liczbę znaków w tekście (z spacjami) szacujemy na podstawie statystyk edytora OpenOffice. Szacunkowa strona tłumaczeniowa to 1800 znaków. Cenę tłumaczenia obliczamy zatem według wzoru: liczba znaków / 1800 * stawka.
  2. Teksty poniżej 1800 znaków traktujemy jak jedną stronę tłumaczeniową. Liczbę stron tłumaczoną w dni robocze szacujemy licząc od godziny 8 do 16. Podane w cennikach ceny są cenami netto.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie tłumaczenia (wersja pdf)- zlecenie, Zlecenie tłumaczenia (wersja doc) – zlecenie,

Oświadczenie o zachowaniu poufności (wersja pdf) – oswiadczenie. Oświadczenie o zachowaniu poufności (wersja doc) – oswiadczenie.

Gwarancja tłumaczeń (wersja pdf) – gwarancja. Gwarancja tłumaczeń (wersja doc) – gwarancja.Copyright © LepszeTlumaczenia.pl. tel. (016) 733-21-09, email: [email protected]. Po prostu tłumaczymy lepiej !